gevarenbeheersing. De gezondheid op het werk en het milieu zijn waar de werknemers in contact moeten blijven met de verontreinigde stof en hun omgeving.

Veiligheid en milieu hebben ook betrekking op de regulering van gevaren die niet duidelijk zichtbaar zijn. Deze omvatten: biologische gevaren, waaronder gevaren die kunnen worden veroorzaakt door biologische agentia zoals die veroorzaakt door virussen of bacteriën en chemicaliën die kunnen worden veroorzaakt door giftige dampen. Deze worden potentiële gevaren genoemd. Andere mogelijke gevaren zijn onder meer het gevaar van blootstelling aan straling en elektromagnetische velden en giftig afval.

Veiligheid en milieu zijn niet beperkt tot de werkplek, maar gelden ook voor andere locaties zoals wegen en gebouwen. Om elk risico van ongevallen of besmetting te vermijden, moet de werklocatie vrij zijn van puin en andere materialen die letsel of schade kunnen toebrengen aan de werknemers. Op alle werkplekken moet er ook voldoende veiligheidsuitrusting zijn geïnstalleerd. Deze apparatuur moet regelmatig worden bijgewerkt.

De werklocatie moet regelmatig worden geïnspecteerd om te controleren of de apparatuur, machines, materialen en andere middelen in goede staat verkeren. Ze moeten ook in goede staat worden gehouden. Indien nodig moeten ze regelmatig worden vervangen. Er moeten regelmatig trainingssessies worden gegeven om werknemers te trainen in het veilig bedienen van alle soorten apparatuur en gereedschappen.

Als het gaat om de werf, stoppen veiligheid en milieu hier niet alleen. Ze betrekken ook de gemeenschap erbij. Ook de verantwoordelijkheid voor de gemeenschap en de sociale verantwoordelijkheid moeten worden benadrukt. Dit betekent dat mensen zich bewust moeten zijn van het belang van een veilige werkomgeving voor iedereen.

Het betekent ook dat werknemers zichzelf moeten beschermen tegen gevaarlijke chemicaliën en hun bronnen. Een werknemer moet ten eerste altijd de juiste beschermende kleding dragen. Dit omvat de juiste handschoenen en oogbescherming en masker. Alle andere persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) moeten ook worden gebruikt. Wanneer u een gevaarlijke chemische stof of stof gebruikt, moet u er ook voor zorgen dat de chemische stof correct en veilig wordt opgeslagen en op de juiste manier wordt afgevoerd.

.

Ook interessant

Opleidingen

Voordelen van Inschrijving in het Onderwijs-Programma ' sOnderwijs is gedefinieerd als de theoretische kennis, opleiding en vaardigheden, die in volg ...

Lees verder

Ict

Het Gebruik van Ict-Onderwijs op SteroïdenIct is een heel moeilijk probleem voor zijn volgelingen en de wereld is een slechtere plek om niet te weten ...

Lees verder

Management En Hr

Werknemers zullen moeten rapporteren aan de manager om de dag te verwerken tot dag taken van het beheer van de verschillende afdelingen. Human resour ...

Lees verder